top of page
Healthmate_infraroodsauna_MedischeStudie

Medische studies

Het remmend effect van 100% langegolf infraroodstraling op de snelle toename van kankercellen

Uit onderzoek volgens US Nat. Cent. for Biotechnology Information blijkt dat langegolf infrarood een zeer effectieve medische behandeling kan zijn bij bepaalde kankercellen (tong, tandvlees, long, borst) met een laag niveau van HSP70 (Heat Shock Proteïnen). Tijdens de toepassing werd gebruik gemaakt van 100% langegolf infraroodstraling met een non-stop stralingsdensiteit hoger dan 6.000nm en lager dan 12.000nm.

 

De proeven wezen uit dat het neutraliseren van de HSP70 of het verzwakken van zijn werking de tumorgroei kon afremmen en/of de tumorcellen gevoeliger maken voor chemotherapeutische werkingsmiddelen zonder de gezonde cellen aan te tasten.

Meer nog, het afremmen van de HSP70 werking vermindert het voortbestaan van de kankercellen.
Een micro-injectie van een HSP70 neutraliserende antistof verhoogt dus eigenlijk de kwetsbaarheid van de kankercellen die moeten beschadigd worden op basis van een behandeling met langegolf infrarood.


Deze bevinding was consistent met de resultaten uit het onderzoek, enerzijds over langegolf infraroodbehandeling en

anderzijds over de aanwezigheid van HSP70 als het waarnemend mechanisme in de tumor. 


Langegolf infrarood heeft een anti-tumor activiteit en mag beschouwd worden als een soort stressmiddel dat een anti-stress reactie van HSP70 vermijdt in bepaalde kankercellen. HSP70 wordt dus niet veroorzaakt door langegolf infraroodbehandeling.

 

Dit is het eerste rapport dat aanduidt dat HSP70 de kankercellen niet beschermt tegen het medisch effect van langegolf infraroodstraling, terwijl HSP70 daarentegen gekend staat om net de tumorcellen te redden van afsterving.
 

Conclusie

Langegolf infraroodstraling kan een zeer effectieve medische behandeling zijn bij bepaalde kankercellen met een laag niveau van HSP70 wanneer de infraroodstraling met een non-stop pieksynthese hoger dan 6.000nm en lager dan 12.000nm ligt. Meer zelfs, als het HSP70-niveau van de kankercel bij een patient wordt gemeten, dan kan het effect van de medische behandeling met langegolf infrarood op de kankercellen zelfs voorspeld worden.

Effect van IR-C straling op de aangroei van kankercellen

 

De cellen werden gedurende 8 dagen gecultiveerd en elke andere dag geteld. Op dag 8 was de toename van de HSC3 (tong), Sa3 (tandvlees), A549 (long) duidelijk onderdrukt in vergelijking met de niet bestraalde cellen. Het effect op de MCF7 (borst) was kleiner.
Deze resultaten duiden aan dat langegolf infraroodstraling een anti-tumor activiteit heeft en dus geschikt is voor medische behandeling.

(bron: NCBI, US National Library of Medicine, Medical Oncology - Northwood, London)

bottom of page