top of page

Algemene voorwaarden

Wanneer u een bestelling plaatst, aanvaardt u automatisch onderstaande voorwaarden:

(1) De bestelbon die u onmiddellijk na bestelling ontvangt, geldt als bevestiging van de overeenkomst door HealthMate Winkel (divisie van Bravoure bvba). Al onze prijzen zijn inclusief BTW. 
(2) Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering na betaling is er een forfaitaire administratieve vergoeding verschuldigd van 3% van de prijs van de bestelling voor de infraroodsauna's, 10% voor andere goederen. 
(3) Wij zorgen ervoor dat alle door u bestelde producten beschikbaar zijn binnen de afgesproken leveringstermijn. 
Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
(4) Onze IR-sauna's worden geleverd en geplaatst via onze eigen installateurs. Onze saunakussens (exclusief transportkost) worden geleverd via Bpost , een externe transporteur, of kunnen afgehaald worden in ons winkelpunt. 
Risico op beschadiging, verlies, diefstal of breuk valt ten laste van HealthMate Winkel (divisie van Bravoure BV) tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant. Eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
(5) De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Het risico gaat over op het moment dat de goederen door de koper in ontvangst worden genomen. Klachten van beschadiging zijn enkel geldig indien ze onmiddellijk aan de installateur worden doorgegeven en aan HealthMate Winkel (divisie van Bravoure BV).
(6) Fabricagefouten/verborgen gebreken van de IR-sauna's vallen onder de verantwoordelijkheid van Health Mate BV, Hagenbroeksesteenweg 171A, 2500 Lier (03/2955025) en kunnen rechtstreeks gerapporteerd worden.
Herroepingsrecht: producten die gepersonaliseerd zijn door maatwerk, ea,... worden niet teruggenomen. (Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - 6/4/2010)
(7) Onze facturen zijn contant betaalbaar aan HealthMate Winkel, divisie van Bravoure BV, met vestiging in Otegemstraat 49, 8550 Zwevegem, BTW: BE0841893979, IBAN: BE86 0016 5987 8750 (BIC: GEBABEBB) behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. 
(8)  In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Ook bent u ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen u en HealthMate Winkel (divisie van Bravoure BV) niet te betwisten.
(9) HealthMate Winkel (divisie van Bravoure BV) is niet aansprakelijk voor eventuele fouten die voorkomen op deze website.

Heeft u toch nog vragen hierover? Aarzel dan niet om een mail te sturen naar shop@healthmate-zwevegem.be zodat wij samen met u een gepaste oplossing kunnen zoeken.

bottom of page